POĽOVNÍCTVO

Poľovné revíry

Spoločnosť PRO POPULO Poprad, s.r.o. v súčasnosti obhospodaruje 4 poľovné revíry na pozemkoch vo vlastníctve Rímskokatolíckej cirkvi biskupstva Spišské Podhradie a prenajatých pozemkoch a to: PR Kozí Kameň, PR Smrečiny, PR Hranovnické Pleso v okrese Poprad, PR Orlovec, ktorý sa nachádza v okrese Levoča.

Poľovné revíry v správe PRO POPULO Poprad s.r.o. sú obhospodarované ako režijné poľovné revíry, v ktorých výkon práva poľovníctva realizujú zamestnanci spoločnosti. Samozrejme poskytujeme aj možnosť poplatkového lovu predovšetkým trofejovej zveri. Hospodárenie v poľovných revíroch sa uskutočňuje podľa plánov chovu a lovu schválených príslušným orgánom štátnej správy lesného hospodárstva.

Starostlivosť o poľovnú zver spočíva v budovaní soľníkov a prikrmovacích zariadení, ako aj prikrmovaní zveri v čase núdze. V jarnom období realizujeme aj preliečenie zveri medikamentami proti parazitom.

PR Kozí Kameň

PR Kozí Kameň sa rozprestiera vo svojej väčšej časti v pohorí Kozie chrbty medzi Popradskou kotlinou a Hornádskou dolinou na rozlohe cca 4100 ha. PR Kozí kameň je zaujímavý svojou členitosťou a terénnou náročnosťou. Avšak v posledných rokoch je zaujímavejší výskytom kapitálnych jeleňov. Vzhľadom na to, že poľovný revír sa nachádza v blízkosti miest Poprad a Svit, sú jeho okrajové časti často navštevované verejnosťou za účelom relaxu a tak dochádza k neželaným stretom občanov s divo žijúcou zverou, najmä medveďmi, ktoré sa v poslednom čase premnožili.

PR Smrečiny

PR Smrečiny je typický horský revír bez polí a osídlenia s rozlohou približne 4000 ha. Jediným osídlením sú dve obývané horárne v doline Bystrá. V poľovnom revíri sa vyskytujú všetky naše veľké chránené šelmy - medveď, vlk, rys. V niektorých lokalitách je častý aj výskyt hlucháňa. V minulosti bol revír preslávený ako kráľovský revír prenajatý bulharskému cárovi Ferdinandovi Coburgovi, ktorý si dal na horskej poľane Smrečiny postaviť poľovnícky kaštieľ.

PR Orlovec

PR Orlovec je revír, ktorý sa nachádza pri Spišskom Podhradí, na východnej strane Levočského pohoria až po západnú časť Braniska. Svojou rozlohou 5400 ha, ale aj počtom zveri je to náš najväčší revír. Je známy svojím vysokým zazverením jeleňou a diviačou zverou. V poľovnom revíri organizujeme v zimných mesiacoch spoločné poľovačky na diviačiu zver, ktorá spôsobuje značné škody na priľahlých poliach.

PR Hranovnické pleso

PR Hranovnické pleso je revír, ktorý sa nachádza medzi pohoriami Kráľovohoľské Nízke Tatry a Slovenský raj a zaberá plochu cca 3800 ha. V poľovnom revíri sú zastúpené tak polia, ako aj horské lesy. Na poliach je hojne zastúpená srnčia a diviačia zver. V horách jelenia zver a dravá zver ako vlk, medveď a rys.

Kontakt

PRO POPULO Poprad, s.r.o.

Obrancov mieru 329
059 34 Spišská Teplica
Slovensko