CERTIFIKÁCIA FSC®

FSC® C010940

Čo je to FSC

FSC je medzinárodná nezisková organizácia založená v roku 1993 na podporu enviromentálne správneho, sociálne prospešného a ekonomicky výnosného hospodárenia vo svetovom lesníctve. Vznikla z podnetu environmentálnych skupín ako sú: Svetový fond pre prírodu, Priatelia zeme a ost. Dôvodom jej vzniku bolo pokračujúce drancovanie prevažne tropických lesov a neschopnosť vlád prijať pravidlá na ich záchranu. Podrobné informácie o organizácii FSC nájdete na stránkach https://ic.fsc.org.

Čo je certifikácia lesa

Certifikácia lesa je proces hodnotenia a inšpekcie jednotlivých lesných celkov a porastov v zmysle overenia, či sú obhospodarované podľa dohodnutého súboru štandardov – Princípov a kritérií.

10 Princípov FSC

  1. Dodržiavanie právnych noriem a princípov FSC.
  2. Vlastnícke a užívateľské práva a povinnosti.
  3. Práva pôvodného obyvateľstva.
  4. Vzťahy k miestnemu obyvateľstvu a práva pracovníkov.
  5. Úžitky z lesa.
  6. Vplyv na životné prostredie.
  7. Hospodársky plán.
  8. Monitorovanie a hodnotenie.
  9. Zachovanie lesov s vysokou ochranárskou hodnotou.
  10. Plantáže.

Výsledky monitoringu a hodnotenie aplikovania FSC princípov a kritérií je možné si vyžiadať k nahľadnutiu u jednotlivých členov skupinovej certifikácie Únie diecéznych lesov Slovenska.

Prípadné otázky a pripomienky k FSC, alebo na členov skupinovej certifikácie, môžete zaslať na našu e-mailovú adresu: propopulo@propopulo-poprad.sk

Náš FSC certifikát

Kontakt

PRO POPULO Poprad, s.r.o.

Obrancov mieru 329
059 34 Spišská Teplica
Slovensko