PRO POPULO Poprad, s.r.o.

KONTAKTNÉ INFORMÁCIE

adresa
PRO POPULO Poprad, s.r.o.
Obrancov mieru 329
059 34 Spišská Teplica
Slovensko
 telefóne-mail
sekretariát052/ 773 82 04propopulo@propopulo-poprad.sk
lesná výroba hutyra@propopulo-poprad.sk
odbyt liska@propopulo-poprad.sk
poľovníctvo poracky@propopulo-poprad.sk
správa majetku topoli@propopulo-poprad.sk
účtáreň cekovsky@propopulo-poprad.sk
mzdová učtáreň kellnerova@propopulo-poprad.sk
adresa
PRO POPULO Poprad, s.r.o.
Správa lesov Sp. Teplica
Obrancov mieru 329
059 34 Spišská Teplica
 telefóne-mail
vedúci správy lesov0903 999 201spteplica@propopulo-poprad.sk
adresa
PRO POPULO Poprad, s.r.o.
Správa lesov Sp. Bystré
Lesovňa Bystré 232
059 18 Spišské Bystré
 telefóne-mail
vedúci správy lesov0911 605 026
0911 999 203
spbystre@propopulo-poprad.sk
adresa
PRO POPULO Poprad, s.r.o.
Správa lesov Sp. Podhradie
Levočská 9
053 04 Spišské Podhradie
 telefóne-mail
vedúci správy lesov0910 999 237podhradie@propopulo-poprad.sk
adresa
PRO POPULO Poprad, s.r.o.
Správa lesov Hranovnica
Rovná 526
059 16 Hranovnica
 telefóne-mail
vedúci správy lesov0911 999 243hranovnica@propopulo-poprad.sk
dresa
PRO POPULO Poprad, s.r.o.
Stredisko Lesné škôlky
Obrancov mieru 329
059 34 Spišská Teplica
 telefóne-mail
vedúci strediska0911 999 246poracky@propopulo-poprad.sk

Kontaktujte nás:

    Kontakt

    PRO POPULO Poprad, s.r.o.

    Obrancov mieru 329
    059 34 Spišská Teplica
    Slovensko