PODNIKY V SKUPINE

Vlastnícka štruktúra a podniky v skupine

Jediným vlastníkom spoločnosti PRO POPULO Poprad, s.r.o. je Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie. (www.kapitula.sk).

Spoločnosť PRO POPULO Poprad, s.r.o. má podiely s podstatným vplyvom v podnikoch TATRAPONK, spoločnosť s ručením obmedzeným, a PRO POPULO PP a.s. Hlavným predmetom činnosti obidvoch týchto spoločností je piliarska výroba. Spoločnosť TATRAPONK, spoločnosť s ručením obmedzeným vlastní pílu v Kežmarku (e- mail: tatraponk@mail.t-com.sk) a PRO POPULO PP a.s. vlastní pílu v Levoči (www.ppas.sk).

Kontakt

PRO POPULO Poprad, s.r.o.

Obrancov mieru 329
059 34 Spišská Teplica
Slovensko